Basistraining Crisiscommunicatie 10-07-2019 start 8.30 uur.

Het programma start met een inleiding op crisiscommunicatie in de huidige ‘web 3.0 samenleving’. Er wordt veel aandacht besteed aan recente casuïstiek in de “witte” kolom en goede en slechte voorbeelden passeren de revue. Het proces en de organisatie van crisiscommunicatie wordt ook toegelicht: mensen moeten nu eenmaal roeien met de riemen die ze hebben en wij proberen de deelnemers handvatten te geven om schaarse capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Bovendien laten we hen zien dat ze niet op een eiland zitten: wat doet de veiligheidsregio, de gemeente, de burgemeester?

In het middagdeel besteden we met een carrousel aandacht aan de verschillende onderdelen van het crisiscommunicatieproces± analyse, advies en redactie en woordvoering. Wat moeten zij op de mat leggen aan producten en aan welke voorwaarden moeten die voldoen? Aan de hand van realistische casuïstiek gaan de deelnemers deze onderdelen van het proces praktisch beoefenen en hun vaardigheden aanscherpen