Het doel van deze training is om vaardigheden op te doen met je rol tijdens crisissituaties. In dit kader zal aandacht worden besteed aan:

❖    Kennis opdoen van calamiteitenbeheersing;

❖    Werking van de standaard crisisvergaderagenda (PBOB) en statusborden;

❖    Aandachtspunten voor het vervullen van de eigen rol;

❖    Afstemming tussen loggers, plotters en voorzitter;

❖    Ervaring opdoen met een crisisoverleg.