Voor wie:

Intensivisten, medisch specialisten met IC-affiniteit, specialistisch IC-verpleegkundigen en IC-management.

Leerdoelen:

Voorbereiden van IC-afdelingen voor de organisatie van opgeschaalde IC-zorg bij rampen en calamiteiten.

Inhoud:

De cursus bereidt professionals voor op rampenopvang op de IC. Tijdens de cursus wordt de ziekenhuis rampenorganisatie belicht. De focus ligt op de Intensive Care (IC). Hoe heeft de IC zich voorbereid?, welke beslissingen moeten er worden genomen?, wie neemt het voortouw? en wat is het effect op korte en lange termijn bij verschillende rampenscenario’s. De deelnemer krijgt handvatten hoe de (beademings-)capaciteit van de Intensive Care vergroot kan worden. Er is aandacht voor het vraagstuk IC-triage en de verdeling van schaarse IC-middelen.