Ga naar hoofdinhoud

Zorginstellingen en zorgaanbieders zijn wettelijk verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg in alle omstandigheden, ook bij crises en rampen.  Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg onder alle omstandigheden. Aandacht voor (gezamenlijk) planvorming, opleiden, trainen en oefenen (OTO), regionaal én nationaal, om voorbereid te zijn op geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises is hierbij onmisbaar.

Hier vindt u alle scholingen en trainingen in het kader van Crisisbeheersing en OTO